Artist Statement

Touched by bees - Bee-Art

Kyra is a bee-inspired visual artist with a background in art based environment education living in in Amsterdam.

Graduated in 1994 as a bachelor of Fine Art in education and Art History at the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Breitner Academie) in the Netherlands.From 2000 – 2003, she followed a part-time study: Master Ecological Pedagogics at the Hogeschool van Utrecht /Netherland.

“Learning from the Bees”Working as a bee inspired visual artist, she is active collaborate with bee- lovers, bee-keepers, scientist and artists to learn, create, talk and share knowledge, a common love and bee (art) work. She found her creative expression in her Bee-artworks, exhibitions and organising special projects and workshops around the topic of bees. She actively involves people in the “creative process” of art & nature and research to observe bees. She believes that ecological- art, connects people and stimulates them to look after with more empathy to the health of bees, the natural world and the (urban) environment

Allgmeen:

Haar ruimtelijk werk, schilderijen en foto’s gaan over actuele thema’s als onze menselijkheid, dierenwelzijn en behoud van onze biodiversiteit op aarde.

Zij is een actieve ambassadeur van de (honing) bij en haar werk is veelal te zien binnen sociaal– ecologische projecten en tentoonstellingen.

Kyra’s ruimtelijke installaties zijn geïnspireerd door ons leefmilieu. Natuurlijke vormen en structuren zijn uit hun context gehaald. Deze verwonderen en prikkelen de perceptie. Zij geven de gewone werkelijkheid een nieuwe wending en nodigen uit tot onderzoek, reflectie en gesprek.

Ik laat zien wat er eigenlijk al is ’.

In haar fijnere assemblages en iconen worden oude ambachten zoals het vergulden met bladgoud, oude schildertechnieken en het werken met bijenwas gecombineerd met moderne tools, zoals 3D –Print. Daarbij krijgen gevonden voorwerpen en bio–materiaal vaak ook een nieuw leve

 

 

Geraakt door bijen - BijenKunstWerk

Kyra Cramer werd 7 jaar geleden geraakt door het fenomeen “bijen” in al haar facetten.

Zij houd van hybride kunstvormen en (her-) gebruikt voor haar “bijenwerken” verschillende materialen en technieken.

In haar “bijenwerk” werkt zij respectvol, met natuurlijk (rest) materiaal en wat bijen te bieden hebben:
van pop tot dode (wilde) bijen, pollen, popen, was, bijenraat en honing.
Deze zorgvuldig verzameld combineert zij met bestaande objecten en diverse creatieve technieken.
Ze kijkt, leest en luistert naar  bijen-; taal en naar bijenhouders.
Aspecten uit de fascinerende rijke leefwereld van bijen, en bijen in (hedendaagse) kunst ; cultuur, mythe en religie vormen de “body” voor haar kunstwerken. Ze ontleedt de verhalen en het insect, haalt het uit zijn context en (her) ontdekt nieuwe ideeën en kunstconcepten. Ze experimenteert graag om nieuwe structuren te ontdekken. Het werken met een microscoop fascineert haar

 

Bij(e)en : Een inspirerende ontmoeting's/werkplaats voor iedereen

Kyra deelt haar kennis, werk en projecten graag samen met anderen.
Door mensen actief te betrekken bij het “maakproces’ van haar kunstwerken, onderzoek en de leefwereld van bijen, komen deze dichter bij dit bijzondere insect en de natuur te staan. Ze worden zo betrokken gemaakt en dragen meer zorg voor hun leefomgeving.
Zo gebruikt zij haar “Bijenwerk” om een bewustwording te creëren voor het behoud van de bij op aarde.

Kyra werkt graag samen met bijenhouders , en creatieve (kunst) disciplines. Haar werk en projecten zijn geïnspireerd door Eco;- en Community art, oude schilder en ambacht-technieken, natuur en wetenschap, 3D print en fotografie.